Witamy!!

Na naszej stronie znajdziesz niezbędne zagadnienia dotyczące nauki jazdy.

W kolejnych zakładkach dowiesz się wszystkiego na temat: cen kursów na prawo jazdy, egzaminów na prawo jazdy oraz aktualnych promocji na kurs prawa jazdy.

Nauczymy Cię samodzielnego podejmowania decyzji w trakcie jazdy, jak również kultury na drodze wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Do każdej osoby, w trakcie nauki jazdy, podchodzimy indywidualnie, abyś stał się dobrym kierowcą, który poradzi sobie z każdą sytuacją na drodze.

Jeśli nie możesz przełamać blokady związanej z natężeniem ruchu ulicznego i odnalezieniem się na drogach, to całą naszą energię, wiedzę i umiejętności poświęcimy na to, abyś zapomniał o stresie z tym związanym i z odwagą poruszał się po drogach.

Instruktor jest człowiekiem młodym, energicznym, ale zarazem bardzo cierpliwym i otwartym, co zapewni Ci komfort psychiczny, ważny podczas nauki jazdy.


NIE CZEKAJ!!!
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!


Z nami będziesz czuł się pewnie i swobodnie!
prawo jazdy kalisz, nauka jazdy kalisz

WIOSENNA
PROMOCJA

Marzec - Maj kurs prawa jazdy kategorii B.

1400 zł    1250 zł

 

OSK SENS

Szybko Efektywnie Niedrogo Solidnie

Tacy właśnie jesteśmy!

    Zgodnie z Naszym hasłem, kładziemy nacisk na efektywność i solidność. Z Nami prawo jazdy zdobędziesz szybko i niedrogo.

Nasza wiedza, kompetencje i profesjonalizm pozwala sprostać oczekiwaniom i potrzebom Klientów.

    Dzięki doświadczeniu, dostosowaniu do aktualnych wymogów na egzaminach oraz wykorzystaniu najnowszych technologii, gwarantujemy wysoką jakość oferowanych usług.

    Zapewniamy odpowiednią bazę szkoleniową. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali w pełni wyposażonej w pomoce dydaktyczne, posiadającej 14 stanowisk komputerowych wyposażonych w program do nauki jazdy. Szkolenie praktyczne prowadzone jest na placu manewrowym zgodnym z placem w ośrodku egzaminowania.

    Naszym klientom oferujemy kurs, który nie jest ukierunkowany tylko i wyłącznie na zdanie egzaminu, ale także przygotowuje do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Takie podejście ma bowiem wpływ na mądrą i rozsądną jazdę.

    Nauczymy Cię i pomożemy zrozumieć wszelkie techniki kierowania pojazdem, które zapewnią solidne przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w trudnych warunkach na drodze.

    Dzięki Nam zdobędziesz nie tylko prawo jazdy, ale też umiejętności zapewniające dynamiczną, płynną i bezpieczną jazdę..

 

Cennik

Cennik dotyczy kursu na prawo jazdy kategorii B


Kurs podstawowy (30 godz.)                           1250 zł *
Doszkolenie (1 godz.)                                             45 zł
Szkolenie uzupełniające (10 godz.)                  400 zł


W cenie kursu zawierają się zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz materiały dydaktyczne (książka + płyta z testami)


Istnieje również możliwość dowolnej konfiguracji ilości godzin kursu, w takim wypadku cena jest ustalana indywidualnie.


* Promocja

 

Szkolenie

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy.


Wymagany minimalny wiek dla kategorii prawa jazdy wynosi:


    1.    14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

    2.    16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T;

    3.    18 lat - dla kategorii A2, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E;

    4.    20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

    5.    21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

    6.    21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E;

    7.    24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

       a)    A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

       b)    D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;


Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.


Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi podlega szkoleniu, które obejmuje:

    a)     szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia;

    b)     szkolenie uzupełniające – przeprowadzane na wniosek osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe.


Nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego od osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:

    a)     B1 lub B – posiadających prawo jazdy kategorii C lub D,

    b)     AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D – posiadających odpowiednio prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.


Szkolenie podstawowe może rozpocząć osoba, która posiada:

    a)     wymagany przepisami ustawy wiek,

    b)     orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

    c)     pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat,

    d)     zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo prawo jazdy kategorii B - jeżeli zakres szkolenia obejmuje prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1,

    e)     zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 albo prawo jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 - jeżeli zakres szkolenia obejmuje odpowiednio prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E.


Liczba godzin szkolenia:

Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym:


1) liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:

    a)     30 godzin w zakresie kategorii A1, A2, A, B1, B, T prawa jazdy lub pozwolenia - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,

    b)     20 godzin w zakresie kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

    c)     10 godzin w zakresie kategorii AM.


2) liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:

    a)     10 - przy kategorii AM;

    b)     15 - przy kategorii B+E;

    c)     20 - przy kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, D1+E, T;

    d)     25 - przy kategorii C+E lub D+E;

    e)     30 - przy kategorii B1, B, C, D1 lub pozwoleniu;

    f)      60 - przy kategorii D.